İTAL ENDÜSTRİYEL MAKİNALAR İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KVK BAŞVURU FORMU

 

 

  1. Genel Açıklamalar

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVKK'nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

 

Bu form, KVKK'nın 11. maddesi uyarınca Şirket'e başvuruda bulunarak bilgi alma hakkınızı kullanımınızda kolaylık sağlamak açısından hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin işlenme sürecine ve bu formla yapacağınız başvurunuzdan sonraki sürece ilişkin ayrıntılı bilgi için lütfen www.italmakina.com.tr web sitesinde yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” ile, Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası”nı inceleyiniz.

 

 

  1. Başvuru Usulü

 

KVKK'nın 11. ve 13. maddeleri uyarınca; veri sorumlusu sıfatı taşıyan Şirketimiz'e, KVKK'nın uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi yazılı olarak işbu formun doldurulması suretiyle veya KVK Kurulu'nun belirleyeceği diğer yöntemlerle:

 

iletebilirsiniz.

 

 

  1. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri:

 

Bu form ile talep edilen bilgiler, kimliğinizin doğru bir şekilde tespiti, talebiniz ile ilgili detaylı araştırma yapılabilmesi ve başvurunuzun sonucunun tarafınıza iletilmesi için gereklidir (“Amaç”) ve bu amaçla işlenebilir. Bu nedenle lütfen bilgilerinizi doğru ve eksiksiz olarak iletiniz. Talep edilen kişisel verileriniz, amacın gerçekleştirmesi dışında herhangi bir şekilde kullanılmayacaktır.

 

Adı :

 

Soyadı :

 

TC Kimlik Numarası :

 

Telefon Numarası :

 

E-posta :

(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 

Adres:

 

 

 

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK'nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre, talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız, KVKK'nın ilgili 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

 

 

  1. Başvurunun İçeriği

 

Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.

 

Müşteri

Ziyaretçi

Hissedar

İş ortağı

Diğer: ………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

 

Çalışan

Eski Çalışan

Çalışma tarihleri: ……………………………………………….

İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih: ……………………………………………………………….

Üçüncü Kişi Firma Çalışanı

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz

Departman Adı : ……………………………….

İlgili Kişi : ……………………………….

Konu : …..…………………………………….……………...………………………………………………..

 

 

 

Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

  1. Başvuru Sahibinin Talebinin Sonuçlandırılması

 

Niteliğine göre talebiniz, KVKK uyarınca bizlere ulaştığı tarihten itibaren, en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde cevaplandırılacaktır. Cevaplarımız ve değerlendirmelerimiz, iş bu başvuru formundaki seçiminize göre KVKK'nın 13. maddesi uyarınca yazılı veya elektronik ortam vasıtasıyla tarafınıza iletilecektir. Başvuru sonucunun posta, elektronik posta veya faks yöntemlerinden biriyle iletilmesine ilişkin bir tercihiniz varsa, lütfen aşağıda belirtiniz.

 

 

 

  1. Ekler

 

 

 

  1. İlgili Kişi Beyanı

 

KVKK uyarınca yapmış olduğum bilgi edinme başvurusunun, yukarıda belirttiğim talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Form kapsamında iletmekte olduğum taleplerime ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketinizin herhangi bir sorumluluğu olmayacağını bildiririm.

 

 

  1. İlgili Kişinin Kurul'a Şikayette Bulunma Hakkı

 

KVKK'nın 14. maddesi uyarınca, başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde ilgili kişi, Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde KVK Kurulu'na şikayette bulunabilir.

 

Şirketimize başvuru gerçekleştirilmeden KVK Kurulu'na şikayet söz konusu olamayacaktır.

Başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacak ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

 

İtal Endüstriyel Makinalar İthalat İhracat

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

 

 

 

Başvuranın (İlgili Kişi/Vekili)

Adı-Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :